Jag har följt alla instruktioner men motorn har inte startat. Vad ska jag göra?

Var JIC på när du har startat fordonet?

Observera, JIC är utrustat med automatisk frånkoppling. Om du inte försöker starta din bil inom 30 sekunder efter du har satt på JIC, apparaten stängs av automatisk.

Har du kopplat JIC rätt med klämmor till batteriets poler?

Om klämmorna är felkopplade, kan det hindra motorn från att starta. Koppla av klämmorna och ansluta dem till JIC så att de sitter ordentligt fast på båda sidor. Ansluta JIC till batteriet och försök det igen.

Har du satt bilen i parkeringsläge eller i friläge?

Om du inte har gjort det, har det möjligtvis hindrat motorn från att starta.

Är JIC tillräckligt laddat?

Kontrollera om JIC är tillräckligt laddat.

Är bilbatteriets poler smutsiga?

Smuts på polerna kan minska ledningsförmågan. Rensa polerna med stålborste eller en torr lapp.

Det är möjligt att motorn är för stark för din JIC

Kontrollera att din JIC motsvarar din motors parameter.

Motorn behöver inte vara orsaken till problem

Kanske är det något annat som är fel med bilen. Kontakta din bilverkstad.

JIC är laddat men den startar inte

Om JIC inte startar när du sätter på den, koppla på laddaren i några sekunder. Använd vägguttag hemma och en billaddare under resor.

Jag har kopplat JIC till laddaren, men kontrolldioder lyser inte

Kontrollera att du kopplade laddaren rätt och försäkra dig att du använder en ingångsport och inte en av utgångsportarna på JIC.

Handböcker
jic-12-size-compressor
JIC-12
jic-18-size-compress
JIC-18