Vi säljer starthjälp som kan starta en motor och ladda vilken apparat som helst: bärbara datorer, telefoner, mp3-spelare, pekplattor och bildammsugare.

Vi är angelägen om att erbjuda våra kunder en ändamålsenlig och pålitlig apparat som kan hjälpa i en nödsituation. JIC apparater byggs och testas i Slovakien enligt EU:s standarder. Vi är därför säkert att de inte gör dig besviken.

Om något går söder under garantitiden, byter vi din apparat inom … dagar. Om apparaten inte fungerar som den ska efter garantitiden, hjälper vi att reparera den.

Om du har frågor, kontakta oss på mejl info@jic.energy.